Generelle betingelser og brugervilkår

 

Velkommen til rehaps som er en online portal, der formidler køb og salg gennem annoncering på hjemmesiden www.rehaps.dk.

Når du køber og sælger varer på rehaps.dk eller køber tjenesteydelser direkte af rehaps, accepterer du følgende vilkår. Disse ydelser stilles til rådighed for dig af rehaps ApS CVR 39746220, Lundhøjgård, Åvej 15, 4171 Glumsø. Når du godkender rehaps generelle betingelser og vilkår godkender du ligeledes vores Cookies- og Persondataspolitik.

 

Denne politik træder i kraft 31.01.20

 

Anvendelse af rehaps

 

Du kan oprette dine annoncer i relevante kategorier og accepterer ikke at gøre følgende:

  • Krænke nærværende betingelser og vilkår eller vores Regler for annoncering.
  • Være usand eller vildledende.
  • Overtræde nogen former for love, herunder Lov om forbrugeraftaler, Købeloven, Aftaleloven og Markedsføringsloven.
  • Kopiere, ændre eller distribuere andre personers indhold.
  • Krænke tredjemands rettigheder, eksempelvis ved at tilbyde at sælge forfalskede varer eller på anden måde krænke ophavs-, varemærke-, eller andre immaterielle rettigheder eller inkludere spam, kædebreve eller pyramidespil.
  • Distribuere virus eller andre teknologier, der kan skade rehaps.dk eller brugerne af rehaps’ interesser eller ejendom.
  • Belaste vores infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af rehaps.dk.
  • Benytte nogen former for søgerobotter eller andre automatiske midler til at få adgang til rehaps.dk og indsamle indhold til noget formål uden vores udtrykkelige tilladelse.
  • Sammenstille eller på anden måde at indsamle oplysninger om andre, herunder e-mailadresser, uden deres samtykke.
  • Omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til vores ydelser.

 

Misbrug af rehaps

 

I tilfælde af at rehaps har en rimelig mistanke om, at sælger eller køber har optrådt i strid med disse betingelser, eller på anden vis har søgt at udnytte rehaps for egen vindings skyld eller i strid med almindelig hæderlighed, forbeholder vi os retten til at begrænse eller afslutte vores ydelse, fjerne lagret indhold og træffe tekniske og juridiske foranstaltninger for at afskære brugere fra rehaps side.

 

Rettigheder til indhold

 

Du indvilliger i ikke at kopiere, ændre eller distribuere vores hjemmeside eller dens indhold, ophavsrettigheder eller varemærker.

Ved oprettelse af indhold på rehaps.dk giver du ubegrænset, vederlagsfri, uigenkaldelig og overdragelig ret til at tilgængeligøre, ændre og fremstille eksemplarer af hele eller dele af det pågældende indhold, herunder data, tekst og billeder.

rehaps gør brug af denne ret til eksempelvis lagring og visning af dine annoncer samt til markedsføringsformål. Du giver derudover rehaps ret til at hindre og påtale tredjemands kopiering eller uberettigede anvendelse af hele eller dele af annoncer på rehaps.dk.

 

Ansvar for oprettelse af indhold

 

Som sælger indestår du for, at det indhold du opretter på rehaps.dk er i overensstemmelse med rehaps regler for annoncering, ikke overtræder nogen love (herunder den danske Markedsføringslov) og ikke krænker tredjemands rettigheder. Dette gælder, uanset om oprettelsen af indhold sker manuelt eller ved brug services f.eks. ”automatisk overførselsfunktion”, som tillader indhold at blive hentet automatisk fra andre hjemmesider.

 

Vi er berettiget til at fjerne indhold fra rehaps.dk. uden varsel, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt for at bringe en krænkelse af tredjemands ret til ophør, undgå en sådan eller overholde lovgivningen i øvrigt. Vi forbeholder os ligeledes retten til at fjerne indhold, der vurderes at være i strid med rehaps regler for annoncering, til skade for rehaps goodwill eller i øvrigt upassende.

 

Du har bevisbyrden for, at din oprettelse af indhold på rehaps tjenester ikke krænker tredjemands rettigheder og skal straks på rehaps’ anmodning, fremlægge dokumentation for at alle nødvendige samtykker/licenser er indhentet. Intet i disse vilkår begrænser dine rettigheder til selv at anvende det indhold, herunder data, tekst og billeder, du opretter på rehaps.dk

 

rehaps ansvar

 

rehaps er ikke involveret i selve handlen mellem køber og sælger og er ikke selv sælger eller leverandør af varer der annonceres til salg på denne platform. Vi påtager os ikke noget ansvar for varer, som du køber ved brug af vores platform. Du indvilliger i ikke at holde os ansvarlig for ting, som andre brugere annoncerer eller foretager sig. Det meste af vores indhold kommer fra andre brugere, så vi kan ikke garantere for nøjagtigheden af vores indhold eller brugerkommunikation, kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af det, der tilbydes. Vi er ikke ansvarlige for tab, uanset om det drejer sig om penge (herunder fortjeneste), goodwill eller omdømme eller andre særlige, indirekte eller følgeskader, der opstår som følge af din brug af vores site og ydelser, selvom du underretter os herom, eller vi med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader.

rehaps bestræber sig på, at alle annoncer er placeret i korrekte kategori og ikke indeholder stødende tekst. rehaps indestår dog ikke herfor.

 

Ansvarsfraskrivelse

 

Planlagt vedligeholdelse af rehaps.dk vil blive forsøgt planlagt således, at rehaps.dk så vidt mulig altid vil være tilgængelig på hverdage fra kl. 7 til 23, men der kan opstå akutte behov for at foretage vedligeholdelse indenfor dette tidspunkt med hel eller delvis utilgængelighed til følge. Så vidt muligt vil planlagte opdateringer mv. blive varslet forinden på websitet. Brugeren kan ikke rejse krav som følge af nedetid.

rehaps fraskriver sig endvidere ansvaret for driftsproblemer, der skyldes nedbrud eller utilgængelige kommunikationslinjer og andre forsyningsproblemer, der skyldes tredjemand som fx internetudbydere, elektricitetsleverandører m.v.

 

Personlige oplysninger

 

Ved at benytte rehaps.dk indvilger du i, at den dataansvarlige i rehaps indsamler, overfører, lagrer og bruger dine personlige oplysninger på vores servere, som nærmere beskrevet i vores persondatapolitik. Du er ansvarlig for, at dine personlige oplysninger er nøjagtige samt for at beskytte oplysninger omkring din adgangskode. Såfremt din adgangskode er blevet misbrugt af en eller anden grund, bør du straks ændre din adgangskode.

 

Fortrydelsesret

 

Er sælger en privat person gælder følgende:

 

I handler mellem private gælder der som udgangspunkt ingen fortrydelsesret med mindre andet er aftalt. Hvis du alligevel har fortrudt, så forsøg at kontakte sælger og se, om I kan finde ud af noget. Den bedste løsning er altid kommunikation. Men vær opmærksom på, at sælger har ret til at nægte at tage varen retur. Såfremt I aftaler en fortrydelsesret, bør du få denne på skrift.

Du kan læse mere om fortrydelsesret, i private handler på forbrug.dk

 

Er sælger en virksomhed glæder følgende:

 

Når du køber en brugt vare af en virksomhed på nettet, gælder de forbrugerbeskyttede regler i købeloven. Det betyder blandt andet, at du har 2 års reklamationsret og ret til at få repareret eller ombyttet varen til en ny, hvis det viser sig at den har fejl, der er dækket af købeloven.

 

 

Fejl og mangler

 

rehaps er alene formidler, og sælger bærer derfor ansvaret for ethvert erstatnings- og køberetsligt krav fremsat af køber vedrørende den solgte vare.

 

Klage, tvistløsning

 

Er køber/sælger forbruger, og kan der ikke findes en løsning, kan der klages til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Sælger kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

Enhver tvist, som måtte opstå mellem sælger og rehaps, herunder tvister vedrørende fortolkning eller gyldigheden af disse salgsvilkår, og som ikke kan løses i mindelighed, er underlagt dansk ret. Tvister skal indbringes i Danmark ved Københavns Byret. I forbrugerforhold gælder de ufravigelige værnetingsregler.

 

Immaterielle rettigheder

 

Brugeren anerkender og accepterer, at rehaps ejer alle juridiske rettigheder, herunder alle immaterielle rettigheder til websitet og de udbudte Services (uanset om disse rettigheder er registrerede eller ej).

Brugeren indvilliger i ikke at kopiere, herunder genudgive, frame, downloade, overføre, modificere, tilpasse, skabe afledte værker baseret på, udleje, lease, udlåne, sælge, tildele, distribuere, licensere, underlicensere eller ”reverse Engineering” af websitet eller Services, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i nærværende aftale. Brugeren må dog anvende og printe alt indhold fra rehaps til eget brug.

 

Køb og salg

 

rehaps forbeholder sig ret til at ændre i de generelle betingelser -og brugervilkår uden forudgående varsel dog med undtagelse af ændring i salgssalær, som altid varsles.

Du kan til en hver tid vælge at slette din brugerprofil hos rehaps, såfremt du ikke ønsker at være bundet af de nye betingelser. De generelle betingelser og brugervilkår gælder både i forhold til erhvervsdrivende og forbrugere.

rehaps giver registrerede brugere mulighed for at sætte brugte hjælpemidler til salg på rehaps.dk. Handlen foregår direkte imellem køber og sælger under de rammer, som er opstillet af rehaps.

 

rehaps er ikke part i aftalen om salg af en given vare, men stiller alene platformen og betalingskanal til rådighed for handel imellem sælger og køber. rehaps er derfor ikke ansvarlig for opfyldelsen af den indgåede aftale, bortset fra hvad der måtte følge af disse vilkår.

rehaps er ikke i besiddelse af de genstande/varer, som udbydes til salg og indestår ikke for disses stand og ægthed.

 

Oprettelse af brugerprofil

 

For at få adgang til at sælge og købe varer på rehaps.dk, skal du oprette en brugerprofil samt læse og bekræfte vores generelle betingelser og vilkår.

 

For at sælge varer fra rehaps.dk skal du være 18 år.

 

Som sælger indestår du altid for at besidde fuld ejendomsret og rådighedsret over genstande, der sættes til salg. Sælger indestår også for, at genstanden fremstår fri og ubehæftet.

 

 

Pris og betaling

 

Solgt eller gratis - ved salg af en vare på rehaps beregnes et salgssalær på 10% af salgsprisen dog minimum 30 DKK

 

Sælgers afregning sker på følgende vilkår:

Salgssalær trækkes automatisk på det oplyste betalingskort - når en køber trykker KØB NU på din vare.

Dine kortoplysninger gemmes indtil din vare er solgt eller annoncen automatisk udløber efter 60 dage.

Ønsker du dine kortoplysninger slettet, kan du selv slette oplysningerne ved at slette  din annonce på rehaps.

 

På rehaps kan du betale med VISA og Mastercard betalingskort. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er incl. moms.

rehaps bruger godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

 

 

Du køber de i nærværende aftale nævnte ydelser af rehaps ApS, Lundhøjgård, Åvej 15, 4171 Glumsø.
Mail@rehaps.dk
Tlf. +45 5361 0919

  

Senest opdateret 31.01.20