Generelle betingelser og brugervilkår

 

Velkommen til rehaps, vi formidler køb og salg gennem annoncering på hjemmesiden www.rehaps.dk.

 

Kontaktoplysninger

rehaps ApS

Lundhøjgård

Åvej 15, 4171 Glumsø

 

E-mail: mail@rehaps.dk

Tlf.: +45 53610919

CVR: 39746220

Etableret: februar 2020

Når du køber og sælger varer på rehaps.dk eller køber tjenesteydelser direkte af rehaps, accepterer du følgende vilkår.

 

 

Køb og salg på rehaps

 

Når du ønsker at købe eller sælge varer på rehaps.dk, skal du først oprette en brugerprofil samt læse og bekræfte vores generelle betingelser og brugervilkår.

For at sælge varer fra rehaps.dk skal du være 18 år, er du under 18 år, skal du have samtykke fra en forælder eller en værge.

 

Salg

rehaps giver registrerede brugere mulighed for at sætte brugte hjælpemidler til salg på rehaps.dk. Handlen foregår direkte imellem køber og sælger under de rammer, som er opstillet af rehaps.

 

Som sælger indestår du altid for at besidde fuld ejendomsret og rådighedsret over genstande, der sættes til salg. Sælger indestår også for, at genstanden fremstår fri og ubehæftet.

 

Du kan oprette dine annoncer i relevante kategorier og accepterer ikke at gøre følgende:

Sælger vedligeholder og sletter selv sine annoncer, når de ikke længere ønskes vist på rehaps. Annoncer deaktiveres automatisk ved salg og vises ikke længere på siden. Du kan fortsat finde annoncen under pkt. mine annoncer.

 

Køb

rehaps er ikke part i aftalen om salg af en given vare, men stiller alene platformen og betalingskanal til rådighed for handel imellem sælger og køber. rehaps er derfor ikke ansvarlig for opfyldelsen af den indgåede aftale, bortset fra hvad der måtte følge af disse vilkår.

rehaps er ikke i besiddelse af de genstande/varer, som udbydes til salg og indestår ikke for disses stand og ægthed.

 

 

Priser og betaling

 

Alle beløb er i Danske kroner og er incl. moms.

 

Priser

Det er gratis at sælge varer med en salgspris op til 1.000 kr.

 

Ved salg af en vare med en pris på mere end 1.000 kr. gælder princippet solgt eller gratis – og der beregnes salgssalær af den del af varens pris, der overstiger 1.000 kr.

 

Salærtakster:

rehaps opererer med gradueret salærtakster der afregnes således:

10% afregnes på beløb fra 1.001 kr op til 10.000 kr

5% afregnes af den del af beløbet der overstiger 10.000 kr. op til 25.000 kr.

3 % afregnes af den del af beløbet der overstiger 25.000 kr.

 

Når du opretter en annonce på en vare med en pris på mere end 1.000 kr., bliver du bedt om kortoplysninger, så rehaps automatisk kan trække salgssalær, når din vare bliver solgt.

Sælges din vare senere end 6 mdr. fra oprettelsesdatoen, sker betaling af salær ikke automatisk, du vil i stedet modtage en faktura fra rehaps.

 

Betaling

www.rehaps.dk kan du betale med følgende betalingskort: Dankort, eDankort, MasterCard, Maestro, Visa, JCB og American Express.

Pengene reserveres på dit kort mellem 7-30 dage, alt efter korttype.

 

Vi trækker KUN salær, hvis din vare bliver solgt.

 

Når din vare bliver solgt modtager du en faktura på e-mail fra rehaps med ordrebekræftelse på dit salg.

 

Betalingssikkerhed

Det er altid sikkert at betale med betalingskort på internettet og de data du sender i forbindelse med betaling af salær, er krypterede hvilket betyder, at det kun er Quickpay (Payments manager) der kan læse dem.

Hverken rehaps eller andre har mulighed for at læse disse data.

 

 

Fortrydelsesret

 

I handler mellem private gælder der som udgangspunkt ingen fortrydelsesret med mindre andet er aftalt. Hvis du alligevel har fortrudt, så forsøg at kontakte sælger og se, om I kan finde ud af noget. Den bedste løsning er altid kommunikation. Men vær opmærksom på, at sælger har ret til at nægte at tage varen retur. Såfremt I aftaler en fortrydelsesret, bør du få denne på skrift.

Du kan læse mere om fortrydelsesret, i private handler på forbrug.dk.

Er sælger erhvervskunde, gælder de forbrugerbeskyttende regler i købeloven. Det betyder blandt andet, at du har 2 års reklamationsret og ret til at få repareret eller ombyttet varen til en ny, hvis det viser sig, at den har fejl, der er dækket af købeloven.

På annoncen fremgår det, om sælger er privatperson eller erhvervskunde.

 

Fejl og mangler

rehaps er alene formidler, og sælger bærer derfor ansvaret for ethvert erstatnings- og køberetsligt krav fremsat af køber vedrørende den solgte vare.

 

Klageadgang

Er køber/sælger forbruger, og kan der ikke findes en løsning, kan du klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Sælger kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

Enhver tvist, som måtte opstå mellem sælger og rehaps, herunder tvister vedrørende fortolkning eller gyldigheden af disse salgsvilkår, og som ikke kan løses i mindelighed, er underlagt dansk ret. Tvister skal indbringes i Danmark ved Københavns Byret. I forbrugerforhold gælder de ufravigelige værnetingsregler.

 

 

Persondatapolitik

 

Når du godkender rehaps generelle betingelser og vilkår godkender du ligeledes vores cookie og persondatapolitik

 

Ved at benytte www.rehaps.dk indvilger du i, at den dataansvarlige i rehaps indsamler, overfører, lagrer og bruger dine personlige oplysninger på vores servere, som nærmere beskrevet i vores persondatapolitik.

rehaps opbevarer ikke informationer om betalingsmidler, fx kortnumre, kontonumre eller lignende.

Du er selv ansvarlig for, at dine personlige oplysninger er korrekte samt at beskytte din adgangskode. Har du mistanke om, at din adgangskode er blevet misbrugt, bør du straks ændre adgangskoden.

 

 

Indhold på rehaps

 

Når du accepterer rehaps generelle betingelser, indvilliger du i ikke at kopiere, ændre eller distribuere vores hjemmeside eller dens indhold, ophavsrettigheder eller varemærker.

Ved oprettelse af indhold/annoncer på rehaps.dk giver du ubegrænset, vederlagsfri, uigenkaldelig og overdragelig ret til at tilgængeligøre, ændre og fremstille eksemplarer af hele eller dele af det pågældende indhold, herunder data, tekst og billeder.

rehaps gør brug af denne ret til eksempelvis lagring og visning af dine annoncer samt til markedsføringsformål. Du giver derudover rehaps ret til at hindre og påtale tredjemands kopiering eller uberettigede anvendelse af hele eller dele af annoncer på rehaps.dk.

 

Immaterielle rettigheder

Brugere af rehaps anerkender og accepterer, at rehaps ejer alle juridiske rettigheder, herunder alle immaterielle rettigheder til websitet og de udbudte Services (uanset om disse rettigheder er registrerede eller ej).

Brugeren indvilliger i ikke at kopiere, herunder genudgive, frame, downloade, overføre, modificere, tilpasse, skabe afledte værker baseret på, udleje, lease, udlåne, sælge, tildele, distribuere, licensere, underlicensere eller ”reverse Engineering” af websitet eller Services, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i nærværende aftale. Brugeren må dog anvende og printe alt indhold fra rehaps til eget brug.

 

Oprettelse af indhold/annoncer

Som sælger indestår du for, at det indhold du opretter på rehaps.dk er i overensstemmelse med rehaps regler for annoncering, ikke overtræder nogen love (herunder den danske Markedsføringslov) og ikke krænker tredjemands rettigheder. Dette gælder, uanset om oprettelsen af indhold sker manuelt eller ved brug services f.eks. ”automatisk overførselsfunktion”, som tillader indhold at blive hentet automatisk fra andre hjemmesider.

 

rehaps er berettiget til at fjerne indhold uden varsel, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt for at bringe en krænkelse af tredjemands ret til ophør, undgå en sådan eller overholde lovgivningen i øvrigt. Vi forbeholder os ligeledes retten til at fjerne indhold, der vurderes at være i strid med rehaps regler for annoncering, til skade for rehaps goodwill eller i øvrigt upassende.

 

Du har bevisbyrden for, at din oprettelse af indhold på rehaps tjenester ikke krænker tredjemands rettigheder og skal straks på rehaps’ anmodning, fremlægge dokumentation for at alle nødvendige samtykker/licenser er indhentet. Intet i disse vilkår begrænser dine rettigheder til selv at anvende det indhold, herunder data, tekst og billeder, du opretter på rehaps.dk

 

 

rehaps rolle og ansvar i handler

rehaps er ikke involveret i selve handlen mellem køber og sælger og rehaps er ikke sælger eller leverandør af varer der annonceres til salg på denne platform. Vi påtager os ikke noget ansvar for varer, som du køber ved brug af vores platform. Du indvilliger i ikke at holde os ansvarlig for ting, som andre brugere annoncerer eller foretager sig. Det meste af vores indhold kommer fra andre brugere, så vi kan ikke garantere for nøjagtigheden af vores indhold eller brugerkommunikation, kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af det, der tilbydes. Vi er ikke ansvarlige for tab, uanset om det drejer sig om penge (herunder fortjeneste), goodwill eller omdømme eller andre særlige, indirekte eller følgeskader, der opstår som følge af din brug af vores site og ydelser, selvom du underretter os herom, eller vi med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader.

rehaps bestræber sig på, at alle annoncer er placeret i korrekte kategori og ikke indeholder stødende tekst. rehaps indestår dog ikke herfor.

 

 

Vedligeholdelse af rehaps.dk

Planlagt vedligeholdelse af rehaps.dk vil blive forsøgt planlagt således, at rehaps.dk så vidt mulig altid vil være tilgængelig på hverdage fra kl. 7 til 23, men der kan opstå akutte behov for at foretage vedligeholdelse indenfor dette tidspunkt med hel eller delvis utilgængelighed til følge. Så vidt muligt vil planlagte opdateringer mv. blive varslet forinden på websitet. Brugeren kan ikke rejse krav som følge af nedetid.

rehaps fraskriver sig endvidere ansvaret for driftsproblemer, der skyldes nedbrud eller utilgængelige kommunikationslinjer og andre forsyningsproblemer, der skyldes tredjemand som fx internetudbydere, elektricitetsleverandører m.v.

 

 

Misbrug af rehaps

I tilfælde af at rehaps har en rimelig mistanke om, at sælger eller køber har optrådt i strid med disse betingelser, eller på anden vis har søgt at udnytte rehaps for egen vindings skyld eller i strid med almindelig hæderlighed, forbeholder vi os retten til at begrænse eller afslutte vores ydelse, fjerne lagret indhold og træffe tekniske og juridiske foranstaltninger for at afskære brugere fra rehaps side.

 

 

Ændring og opdatering af generelle betingelser og brugervilkår

rehaps forbeholder sig ret til at ændre i de generelle betingelser -og brugervilkår uden forudgående varsel.

Du kan til en hver tid vælge at slette din brugerprofil hos rehaps, såfremt du ikke ønsker at være bundet af de nye betingelser. De generelle betingelser og vilkår gælder både i forhold til erhvervsdrivende og forbrugere.

 

Senest opdateret 13.5.2022