Løft og forflytning

Hvad er forflytningshjælpemidler?

Forflytningshjælpemidler er hjælpemidler, der anvendes, når en person har brug for hjælp til enten selv eller med hjælp fra en anden person til at flytte/forflytte sig fra A til B.

Forflytningshjælpemidler er både et middel til at gøre brugere mere selvhjulpne og et middel til at sikre et godt og sikkert fysisk arbejdsmiljø for de pårørende og det sundhedspersonale, som assisterer ved forflytning.

Når en forflytning involverer et løft eksempelvis fra seng til kørestol, er det en personlift, der er behov for. En personlift kan enten være en stationær lift, som går under betegnelsen loftlift, eller det kan være en mobillift.

 

Loftlift

En loftlift er en stationær lift, som er fastmonteret og kun kan anvendes i det rum eller i det område, der dækkes af loftliften. Loftliften kaldes i folkemunde for en kran, naturligvis pga. dens løftefunktion.

En loftlift består af én eller flere skinner, hvori der kører en løftemotor. Skinnerne monteres enten i loft eller i væg. Løftemotoren ophænges i primærskinnen og kan nu trækkes rundt i det areal, som skinnerne dækker.

Der er mange gode grunde til at vælge en loftlift: Eksempelvis fylder den ikke op på gulvet, og der skal ikke tages de samme hensyn til møblering og gulvtæpper, som ved brug af en mobillift.

Loftliften er også mere skånsom for det personale, der hjælper med forflytningen, og bedst af alt, nogle brugere har mulighed for at blive selvhjulpne med en loftlift.

 

Hvad koster en loftlift?

En loftlift består som tidligere nævnt primært af to elementer: skinner og løftemotor.

Skinnerne er nemme at genbruge, da de kan skæres til i rette længde. Skinnerne er i aluminium og slitagen på dem er minimal, så de kan let genbruges. De bliver højst lidt ridsede ved opsætning og nedtagning.

Løftemotoren eller liftmotoren kan også trygt købes brugt. Det anbefales dog, at du sikrer dig, at den er serviceret efter forskrifterne, hvilket som regel er én gang årligt.

Løftemotoren har ikke nødvendigvis nødt til at være af samme fabrikat som skinnerne. Der findes til de forskellige fabrikater af løftemotorer universale kørevogne, der sikrer at motoren kan køre i nærmest alle skinner.

Opsætning af loftlifte skal udføres af uddannede teknikere. Du bør altid finde en fagmand til opgaven, som kan sikre at kravene til skinnernes montering overholdes.

 

Mobillift eller gulvlift?

En mobillift er en transportabel personløfter også kaldet en gulvlift. Mobile personløftere er meget fleksible, da de kan køres hen, hvor løftebehovet er, men de er mere pladskrævende end en loftlift.

  • God gulvplads og ingen gulvtæpper er nogle af de vigtigste huskeregler, når der arbejdes med mobillifte.
  • Vigtigt er det også at huske, at mobilliften ALTID anvendes med ulåste hjul – den eneste undtagelse er, når man løfter en person op fra gulv. Her låses hjulene for at liften ikke kører ind i personen, der skal løftes.

En kombilift er en gulvlift med to funktioner i én og samme lift, dog kræver det at løftestangen omskiftes alt efter, hvilken forflytning liften skal anvendes til.

En lifttype der er værd at fremhæve, er rejseliften. Det er en mobillift, der kan enten kan klappes sammen eller nemt skilles ad og pakkes ned i transporttasker, så den uden problemer kan tages med på rejser, i fly, bil, bus med mere…

 

Hvad koster en mobillift?

Prisen på en mobillift varierer fra model til model, men regn med at køber du en mobillift fra ny, så er prisen ganske betydelig. Et fornuftigt alternativ kan være at købe en brugt mobillift og som med loftliftmotorerne, er det væsentligt at sikre, at liften har været serviceret efter forskrifterne.

 

Bliv fortrolig med liften, før du begynder at lifte personer i den.

Det kræver instruktion eller et grundigt kig i brugsanvisningen før en lift tages i brug, hvis det er første gang, du stifter bekendtskab med denne type hjælpemiddel.

 

Hjælpemidler til at komme op og stå

En ståløfter er en mobillift, som er beregnet til at lifte fra siddende til stående stilling. I en glidende bevægelse trækkes brugeren op fra siddende til stående stilling og ned igen.

En stålift er ikke for alle, da det kræver at brugeren, som liftes i ståliften har standfunktion. Det betyder at han/hun ved egen hjælp skal kunne stå på benene med fuld vægtbæring naturligvis med støtte fra liftens sejl.

Et drejetårn kan være et godt alternativ til en stålift, såfremt brugeren med egen hjælp kan komme op og stå fra siddende stilling. Drejetårnet kan dreje en person passivt i stående stilling og anvendes i situationer, hvor der er behov for at komme fra en siddende stilling til en anden fx fra kørestol til hvilestol.

Et andet alternativ til ståliften er et kombineret dreje- og forflytningshjælpemiddel med sæde og hjul, en forflytningsplatform. Forflytningsplatformen kræver ligesom drejetårnet at brugeren selv kan trække sig op fra siddende til stående stilling. Se også forflytningsplatforme uden sæde under navne som raiser, return eller safemove.

 

Hvornår bruges der løftesejl?

Når der anvendes loftlift, mobillift eller stålift til forflytning, er der også brug for et løftesejl. Løftesejlet er dét brugeren sidder eller ligger i under forflytningen med lift. Løftesejl kaldes også løftesele, liftsejl eller helt kort kaldes det blot for sejl.

Sejl er en hel videnskab for sig med et stort udvalg af modeller, som kan gøre det vanskeligt at vælge hvilken model, der skal anvendes hvornår.

Det er altid brugerens behov, der bestemmer typen af løftesejl, og er du i tvivl om, hvilken model eller type sejl du skal vælge, er det en god idé at søge rådgivning hos en fagperson.

Det er vigtigt at et løftesejlet, har den korrekte størrelse. Størrelsen på sejl findes som udgangspunkt ud fra brugerens kropsvægt.

Er løftesejlet for stort, er der risiko for, at brugeren glider igennem sejlet og i værste fald ryger på gulvet. Er løftesejlet derimod for småt, er det ganske ubehageligt for brugeren at sidde i det. Det strammer i skridtet og liftens løftebøjle kommer alt for tæt på ansigtet.

 

Vedligeholdelse af løftesejl

Løftesejl fremstillet i stofmaterialer skal jævnligt vaskes og det er en god vane at tjekke sejlets syninger efter hver vask. Ligeledes bør stoffet tjekkes, da det bliver mørt over tid og efter mange vask.

Husk også med mellemrum at gå løfteøjerne efter. Løfteøjerne er de stropper, der sættes på liften og som der løftes i. Begynder stoffet i løfteøjerne at trævle eller ser det slidt ud, er sejlets levetid udløbet og det skal  kasseres.

Engangssejl, som ofte anvendes på sygehusene og som i nogen tilfældes sendes med patienten hjem, må ikke vaskes.

 

Eksempler på andre hjælpemidler der anvendes i forflytningssituationer, glidebrættet, som gør det muligt for mange kørestolsbrugere at forflytte sig fra kørestol og til fx bilsæde ved egen hjælp.

Men også de glatte materialer som glidestykker, spilerdug eller drejepuder der nedsætter friktionen, det vil sige nedsætter modstanden mod underlaget, er til stor hjælp i forflytningssituationer, uanset om du klarer dig selv, eller har brug for hjælp fra en anden.

  • Glidestykker til gravide
  • Glidestykker til støttestrømper
  • Glidestykke til seng
  • Drejepuder til stol eller bilsæde

Er eksempler på anvendelsesmuligheder for glidestykker der kan gøre det nemmere at komme ud af bilen, at vende sig i sengen, få støttestrømper på osv.

Har du svært ved at vende dig i sengen grundet smerter, graviditet eller andet, kan et silkelagen eller et satinlagen være løsningen. Det nedsætter friktionen kan blive liggende i sengen modsat de løse glidestykker og spilerdug, som skal fjernes efter brug.

 

Har du brug for yderligere råd om forflytningshjælpemidler, er du altid velkommen til at kontakte rehaps kundeservice for gratis rådgivning