Vi bruger næsten allesammen forskellige former for hjælpemidler til at huske aftaler, indkøbssedler, telefonnumre, adresser og meget andet.

Men er de mentale funktioner nedsatte, vil der i mange tilfælde være behov for mere specialiseret udstyr end en almindelig mobiltelefon. Der findes et bredt udvalg af kalendere, billedtavler og ure med alarmer som bruges til at støttet hukommelsen og skabe struktur og overblik.

 

Kognitive vanskeligheder

Moderne teknologier er flittigt anvendt inden for hjælpemiddelområdet og specielt inden for de områder, hvor det handler om at støtte eller kompensere for mentale funktioner.

Mentale funktioner omtales også som kognitive funktioner, og er funktioner som eksempelvis at huske, koncentrere sig og bevare overblikket.

Problemer med at huske og bevare overblikket kan være forbigående vanskeligheder som man fx kan opleve i forbindelse med stress og i pressede situationer. Men der kan også være tale om mere permanente vanskeligheder, som er medfødte eller som er opstået som følge af sygdom eller et traume.

Uanset hvad årsagen er, kan det være ganske indgribende i ens hverdag, når det kniber med at overskue, strukturere og huske de gøremål, der skal udføres i løbet af dagen.

Vil man gerne prøve at klare tingene selv og undgå at skulle have hjælp fra andre hele tiden, er det værd at afprøve forskellige former for hjælpemidler, som kan støtte eller kompensere for de vanskeligheder man har. Undersøgelser viser, at det at kunne klare mest muligt selv, er medvirkende til at ens humør bliver bedre, selvværdet vokser og livskvaliteten stiger.

 

Orienteret i tid og sted

Har man svært ved at huske, kan det være svært at holde sig orienteret i tid og sted.

En helt almindelig papirkalender kan bruges til at orientere sig om dag, ugedag, dato og årstal, og den vil for mange og specielt for ældre mennesker være en kendt ting, hvilket kan være en fordel, når det er svært at huske. De elektroniske modeller har den fordel, at de også kan angive tid på døgnet.

Et elektronisk kalender-ur som man bærer på armen eller om halsen, gør det nemt at orientere sig løbende over dagen. De fleste modeller har automatisk opdatering af dag, dato og tid på dagen (morgen, dag, aften, nat) og kræver ikke anden vedligeholdelse end et nyt batteri, når det gamle er løbet tør for strøm.

For nogen mennesker kan det være svært at omsætte et urs visere eller tal til et klokkeslæt, i de tilfælde kan et ur med elektronisk tale være en løsning.

 

Systemer til planlægning

Når der er behov for hjælp til at strukturere og planlægge de aktiviteter, der skal udføres i løbet af dagen, kan man bruge forskellige typer kalendere og tavler, som på forskelligvis kan vise eller beskrive, hvilken aktivitet der skal udføres hvornår. Det at kunne udføre de daglige gøremål, giver en rytme og et meningsfuldt indhold i hverdagen.

De forskellige planlægningssystemer kan bruges til at skabe et overordnet overblik og de kan bruges til at vise mere detaljerede handlinger som fx i hvilken rækkefølge tøjet skal tages på om morgen.

Husketavler er med til at skabe en tryg og rolig hverdag, både for dem, der har brug for strukturen og overblikket, men også for de pårørende, som kan lægge noget af ansvaret fra sig.

At være nær pårørende til et menneske, der har svært ved at huske og bevare overblikket kan være en stor opgave. Men med de rette påmindelsessystemer kan man som pårørende slække på kontrollen og alligevel føle sig tryg.

Et eksempel kan være en udearbejdende ægtefælle til en mand eller kone med begyndende demens, der med de rette huskealarmer kan undgå, at skulle ringe hjem til ægtefællen utallige gange over dagen for, at huske vedkomne på alt fra at børste tænder, lufte hunden, slukke for komfuret eller tømme opvaskemaskinen.

Der findes et stort udvalg af ret simple alarmer, huskealarmer og huske-ure, som kan kodes med oplysninger - og afgive alarm på forskellige vis. For nogen mennesker er en alarm, der afgiver et bip, eller alarmerer med en velkendt ringetone nok til, at vedkomne reagerer på alarmen. For andre virker det mere motiverende med indtalte besked, der siger, hvilken aktivitet der skal udføres.

Alarmering med lyssignaler, billeder eller vibration er også en mulighed.

 

Pikogrammer er en form for kalender i billedform, hvor aktiviteter, aftaler og handlinger vises visuelt. For mange mennesker er netop det at få tingene vist visuelt med til at give ro, og ofte husker de også bedre, hvad der skal ske hvornår.

Der findes et bred udvalg af pre-definerede klistermærker og magneter som kan bruges men du finder også nemt programmer, hvor du selv kan definere pikogrammerne.

Apps der kan bruges til planlægning af hverdagen eller til at holde sig orienteret i tid og sted findes til både til tablets, smartphones og pc’er.

For at finde frem til egnede apps er Digitaliseringsstyrelsen oversigt over Apps til mennesker med handicap et besøg værd, du finder oversigten her

 

Overblik og struktur

Faste vaner og rutiner er en af de ting, der er med til at skabe struktur og overblik.

I hjemmet kan det handle om kun, at have de ting stående fremme som bruges og alt andet gemmes væk - og vigtige ting som fx nøgler og fjernbetjeninger skal have en fast plads, så du ikke skal bruge unødig energi på at prøve at huske, hvor du sidst lagde den.

En anden lidt lavpraktisk ting du kan gøre for nemmere at huske hvor de forskellige ting er, er at sætte labels med billeder eller tekst på skabslåger og skuffer.

 

Rehaps.dk

Rehaps arbejder på at gøre hjælpemiddelområdet mere bæredygtigt og en af de mest bæredygtige ting vi kan gøre, er at blive ved med at bruge det, vi allerede har. Det vil sig, at de ting der produceres skal bruges til ende – derfor nye brugere til brugte hjælpemidler.

 

 

 

Ingen produkter i denne kategori.
Tids- og planlægningssystemer

Der blev ikke fundet nogen produkter i den valgte kategori