Der er udviklet en bred vifte af kalendersystemer til mennesker med et særligt behov for struktur og påmindelse i hverdagen. Du kan her på siden blandet andet læse om kalender til demente og kalender-ure.

En kalender er noget mange af os har - og er afhængige af. En kalender er det ultimative våben, når man har en følelse af ikke helt at have styr på tingene og derfor har brug for støtte til at holde styr på tid og aftaler. Og for nogle mennesker kan en kalender være en nødvendig kognitiv støtte i hverdagen.

 

Har man kognitive problemer, er det funktioner indenfor hukommelse, læring, opmærksomhed, impulskontrol og fantasi der kan rammes. Mennesker med kognitive udfordringer kan desuden have svært ved sociale relationer, koncentration, og forståelse af tid. Alt sammen noget der kan føre til en utryg og forvirrende hverdag uden overblik og struktur.

Rent fysiologisk handler det om, at signaler til hjernen bliver blokeret i stedet for at blive koordineret.

For såvel børn, unge og voksne med kognitive udfordringer kan et værktøj til struktur og visuel støtte være et skridt på vejen til at mestre hverdagen. Et strukturværktøj som en kalender, bidrager til en tryggere og mere selvstændig hverdag.

Sansestimulerende hjælpemidler kan også være et redskab til at skabe ro og tryghed for mennesker med kognitive problemer. Læs om sansestimulerende hjælpemidler

 

Hvad findes der af kalendere til mennesker med kognitive problemer?

De mest simple kalendersystemer kan give forståelse af tid og orientering, hvor de mere komplekse systemer også kan hjælpe med at skabe struktur og overblik i hverdagen.

Kalendere til demente findes som enheder, der kan stå stationært i hjemmet, eller de kan være mobile enheder. Enten som en særskilt enhed eller integreret i telefonen som en app. De digitale strukturværkstøjer kan som oftest fungere på både smartphone, iPad (tablets) og computer.

En kalender på mobilen kan for børn og unge med autisme eller ADHD været et vigtigt redskab til at kunne gøre dagene forudsigelige og børnene mere trygge og selvhjulpne. En let tilgængelig kalender kan ved hjælp af fx billeder, symboler og stemmekommandoer påminde dig om at du i skole, børste tænder, spise eller noget andet. Sådan en løsning giver en god tryghed når tvivlen opstår om, hvad der nu skal ske nu.

 

Kalender-ur og kalender til demente?

Kalenderur er en betegnelse for en række produkter til demente og andre med brug for hjælp til struktur i hverdagen. Et kalender-ur kan indstilles til at vise aftaler og udsende alarmer, som kan minde brugeren om at huske aftaler, tage medicin, drikke vand og meget andet. De fleste kalender-ure kan opdateres på afstand. Det betyder at du som pårørende eller plejepersonale nemt og hjemmefra kan opdatere aftaler og aktiviteter i kalenderen.

Hjælp til at huske sin medicin kan også fås med medicinæsker med påmindelse

 

Nogle kalendere kan læse tekst højt, ved at afspille forud indtalte beskeder på bestemte tidspunkter i løbet af dagen, ugen eller på specielle datoer, eller visualisere tid og vise aktiviteter som symboler. Urene kan ikke blot vise tid, dato, måned og år men også om det er morgen, formiddag, eftermiddag, aften eller nat. Kalender-ure fås med op til 10 indbyggede sprog.

 

Kalender til demente kan købes i enkelte detailbutikker, men nemmest er det at finde dem på nettet.

Aabentoft er blot et af mange firmaer, der har en webshop med mulighed for at købe elektroniske kalendere, kalendere til struktur og hukommelse samt kalender-ur og timere.

 

Sælg dine brugte hjælpemidler

Behovet for hjælpemidler ændres hurtigt hos mennesker med demens, hvorfor de pårørende ofte står tilbage med hjælpemidler fx kalendere til demente, som kun har været anvendt i en begrænset periode. På rehaps kan du sælge alle typer hjælpemidler, intet er for stort og intet er for småt - Læs sådan handler du på rehaps 

 

Her finder du apps til demente

Der findes en støt voksende mængde af apps til mennesker med demens. En af de apps som er skræddersyet til mennesker med demens i let til moderat grad er ReACT. Appen er bygget op omkring en kalender, hvor man nemt får overblik over aftaler og ting, man skal huske i hverdagen. Appen indeholder også funktioner som dagbog, kontaktpersoner, tjeklister og huskelister som nemt kan integreres i kalenderen.

 

Du kan downloade appen inde på Videnscenter for demens samt hente en brugervejledning.

Du kan også finde hjælp på Hmi-basen til at søge efter apps, der matcher dine behov og it-færdigheder. Link til app-søgeren

Ure med GPS og andre muligheder for sporing af personer finder du i kategorien overvågning - og sporingssystemer

 

Planlægningstavler til børn og voksne med kognitive udfordringer

Planlægningstavler kan være mere eller mindre elektroniske, de kan vise tiden konkret og på nogle af tavler kan du både skrive og hænge magnetiske symboler og fotos op.

Til såvel magnetiske planlægningstavler som dem af papir, kan du købe piktogrammer med symboler, tegninger eller billeder som visualiserer og tydeliggør bestemte begreber - se billedet nedenfor.

Piktogrammer er gode til at understøtte det verbale sprog og kan være med til at fremme forståelsen for, hvad der skal ske her og nu og i løbet af dagen.

Planlægningstavlerne kan være med til at give overblik og skabe struktur nøjagtigt som kalenderne og er på samme vis medvirkende til at brugeren finder ro og tryghed ved at få overblik og struktur på dagen.

 

Eksempel på en opslagstavle med pitogrammer   

Sansestimulering er også et middel til at dæmpe uro og nedsætte stress - se sansestimulerende produkter til salg på rehaps.

Elektroniske planlægningstavler

Med de elektroniske planlægningstavler kan du udover struktur få påmindelser med alarm eller blinkende lys. Kalenderne finder du både i en 12-timers version og en 24-timers version.

Mange af de elektroniske planlægningstavler hedder noget med memo og du kan nemt google dig frem til forskellige modeller. Alternativt kan du gå ind på hmi-basen og se et bredt udvalg af produkter med henvisning til leverandøren.

 

Ingen produkter i denne kategori.
Kalendere og påmindelsessystemer

Der blev ikke fundet nogen produkter i den valgte kategori