Husholdning

Ordet husholdning dækker over en række forskellige praktiske opgaver, der udføres i hjemmet ex. indkøb, rengøring, madlavning, måltider osv.

 

Husholdning

Der findes et utal af smarte apparater og hjælpemidler, som kan være et supplement til at udføre mange af de aktiviteter, der hører til at have en husholdning der skal passes.

Elektriske apparater og andet smart udstyr til hjemmet kan hjælpe mennesker med handicap eller helbredsmæssige udfordringer til at kunne tage del i husholdningen. I almindelig handel kan du købe husholdningsmaskiner og andre produkter, som kan kompensere for funktionsnedsættelser i forbindelse med husførelse ex. elektriske knive, bage-og røremaskiner, æggekoger og elkedler. I specialbutikker kan du købe de mere specielle hjælpemidler, ex. redskaber og udstyr der kan kompensere for nedsat kraft og bevægelighed i hænder og arme eller redskaber der kan betjenes med én hånd/arm.

Køkken og badeværelse er to rum i en bolig, hvor der foretages mange forskellige handlinger og netop derfor er indretning af disse rum vigtige, og deres indretning kan have betydning for, om man kan klare sig uden hjælp fra andre.

 

Hjælpemidler til køkkenet

Indretning af køkkenet handler ikke udelukkende om at have de rette husholdningsredskaber i køkkenskufferne, det kan også i nogle tilfælde være nødvendigt at ændre på indretningen og tilføre og udskifte eksisterende elementer.

Ændring af faste installationer i køkkenet kan eksempelvis være at få overskabene byttet ud med nye overskabe, der er elektrisk hæve-sænkebare så du fra siddende stilling, kan nå tingene på øverst hylde.

Sidder du i kørestol kan der være behov for at ændre på køkkenbordet, dels skal det kunne sænkes til en højde der passer, men der skal også skabes plads under bordet, så du kan komme ind til bordet, når du fx skal tilberede mad. Er der flere i husstanden, og én er siddende og én er stående, er et elektrisk hæve-sænkebart køkkenbord en god løsning.

 

Smerter i knæ, hofter, ryg eller andet kan gøre, at man ikke kan klare de stående opgaver i køkkenet. I mange tilfælde vil en løsning være en arbejdsstol eller en ståstøttestole som man kan sidde på hele tiden eller støtte sig til, når der er brug for aflastning. Er der behov for at kunne flytte sig rundt i køkkenet og evt. i resten boligen siddende på stolen, er det en arbejdsstol, der skal vælge.

Nedsat syn er en anden udfordring, der kan besværliggøre arbejdet i køkkenet. En god lyskilde et naturligvis et must over de områder i køkkenet, hvor der arbejdes. Men også redskaber og udstyr fx vægte og målebægere med store tydelige tal og bogstaver, med tale eller taktile angivelser kan være en hjælp, du finder dem i kategorien synshjælpemidler såfremt, der er nogen til salg.

Læs mere om husholdningshjælpemidler i kategorien køkken.

 

Det er meget individuelt, hvilke hjælpemidler man foretrækker, derfor kan det være nyttigt af afprøve redskaber inden man investerer i dem. I mange kommuner har man et specielt indrettet rum, ofte på et træningscenter eller lign., hvor man som borger i kommunen kan se og afprøve de forskellige redskaber.

Røg-og brandalarmer, komfur alarmer og andre sensorstyrede alarmer, der kan gøre opmærksom på, at noget ikke er som det skal være, er sikkerhedsudstyr, der skaber tryghed. Du kan læse mere om den type udstyr her.

 

Det er ikke alle hjælpemidler til køkkenet man kan få bevilliget via kommunen, trods sygdom og funktionsnedsættelser. Kommunerne opererer med det de kalder sædvanligt indbo, som ting man selv skal anskaffe og som kan købes i almindelig handel.

 

Sædvanligt indbo, hvad er det?

Betegnelsen sædvanligt indbo, dækker over de ting som er almindelige at have i sit hjem, som er forbrugsgoder, dvs. produkter, som forhandles og anvendes af den brede befolkning. Kommunernes opfattelse af sædvanligt indbo ændrer sig i takt med samfundsudviklingen. Det betyder at noget du tidligere kunne få bevilliget af kommunen, kan have ændret status og kommunen er derfor ikke længere bevillingspligtig. En udvikling der sker i takt med, at nogle produkter der tidligere var unikke går hen og bliver hver mands eje. Et eksempel på det er robotstøvsugeren, som tidligere kunne bevilliges af kommunen, men som nu er et almindeligt husholdningsapparat/robot, som en stor del af befolkningen selv har anskaffet sig og er blevet til sædvanligt indbo.

 

Kommunal hjælp

Hvis du på grund af et handicap, særlige sociale problemer eller hvis du har været syg i en periode og derfor har behov for praktisk hjælp i hjemmet, kan ud søge din kommune om hjemmehjælp for en kortere eller længere periode.

Det er kommunen der beslutter, hvilken hjælp i hjemmet de kan tilbyde, det vurderes ud fra dine behov. Den type af hjælp i hjemmet, du kan modtage fra kommunen er eksempelvis hjælp til personlig pleje og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet som tøjvask, og rengøring.

Hjælp til personlig pleje, er typisk er hjælp til bad og påklædning eller hjælp til toiletbesøg.

Det hedder sig at den hjælp i hjemmet kommunen yder er ”hjælp til selvhjælp” hvilket betyder, at du selv skal deltage i aktiviteterne i det omfang du kan.

Har du behov for hjælp i hjemmet, kan du kontakte visitationen i din hjemkommune og her forhøre dig om, hvilke muligheder der er for kommunal hjemmehjælp. Får du bevilliget hjælp i hjemmet via kommunen har du mulighed for at vælge, om du ønsker at det er kommunens folk eller et privat firma, der varetager opgaverne. Kommunen har ofte godkendt et antal private firmaer, som du frit kan vælge imellem.

Får du kommunal hjemmehjælp og ønsker du selv, at betale for ekstra praktisk hjælp i hjemmet, har du mulighed for at benytte samme leverandør, som du har valgt via kommunen hjemmeplejeordning. Og i nogle tilfælde er det muligt, at søge kommunen om at få godkendt en af dig udpeget person til at varetage opgaverne.

 

Køb hjælp

Har du svært ved at klare de praktiske opgaver i hjemmet og har du brug for hjælp til rengøring, havearbejde og vedligeholdelse af boligen, kan du købe dig til hjælpen.

Der findes et bredt udvalg af private leverandører af praktisk hjælp, som du nemmest finder en af de efterhånden mange forskellige hjemmesider, som udbyder praktisk hjælp.

Handyhand er en formidlingsportal i stil med rehaps, de formidler kontakt mellem opgavestiller (dig) og den som du vælger, der skal udføre opgaven for dig. Den hjælp du kan få via Handyhand er hjælpe til at få løst praktiske opgaver af mindre karakter.

Workr er en portal i lighed med handyhand, her opretter du den opgave du gerne vil have løst, hvorefter du vil modtag tilbud fra et antal forskellige personer, som gerne vil løse opgaven for dig.

Er du medlem af Ældre Sagen har de en krops af frivillige hjælpere, de kalder dem den hjælpende hånd. De udfører små praktiske opgaver for ældre fx småreparationer af tøj, skifter en pære, giver blomster ny jord og lign. småopgaver.

Der er ofte også altid muligheden for at få hjælp af familie, venner eller naboer, og det kan samtidig gøres en hyggelig begivenhed, hvor du inviterer på frokost, aftensmad eller lign.

Udveksling af vennetjenester er også en mulighed, du bager boller eller strikker strømper til naboen og han klipper din hæk.

Haven er også en del af husholdningen men på rehaps har haven sin egen kategori, som du finder under leg og hobby