Bolig, husholdning, hobby

Har du behov for et hjælpemiddel, og vil du søge din kommune om at få bevilliget hjælpemidlet, kan du læse med her og blive lidt klogere på proceduren.

Hvem kan søge om hjælpemidler?

Du kan søge din kommune om hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretninger, hvis din fysiske eller psykiske funktionsevne er varigt nedsat.

Det betyder at din evne til at udføre forskellige aktiviteter, skal være nedsat på grund af sygdom, handicap eller alder.

Men det er ikke din sygdom eller handicaps art og omfang, der er afgørende for, om du kan få bevilliget hjælpemidler. Det er de følger og den funktionsnedsættelse du har på grund af sygdommen eller handicappet. Men også om hjælpemiddel du søger i væsentlig grad afhjælper dine følger, og/eller i væsentlig grad bidrager til at lette dit daglige liv i hjemmet. Det er også af afgørende betydning om hjælpemiddel du søger, er nødvendigt for at du kan passe dit arbejde.

*Bevilling af hjælpemidler er uafhængig af din indkomst og økonomi.

 

Hvordan søger man om et hjælpemiddel fra kommunen?

Når du vil søge om et hjælpemiddel foregår det for det meste digitalt. Du kan enten gå ind på din egen kommunes hjemmeside eller du kan gå på borger.dk. Her finder du ansøgningsskemaer under afsnittet om hjælpemidler, som du nemmest finder ved at søge på ordet ”hjælpemidler”.

I ansøgningsskemaet bliver der spurgt ind til dine helbredsforhold herunder undersøgelser og behandlinger i forbindelse med funktionsnedsættelsen. Du har mulighed for at vedhæfte dokumentation fra egen læge, hospital eller andet behandlingssted.

Du kan søge om de bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Du skal være opmærksom på, at har du selv anskaffet hjælpemidlet, inden kommunen har færdigbehandlet din ansøgning, refunderer de som udgangspunkt ikke udgiften. 

Kvikskranker

I de fleste kommuner findes der udover den digitale mulighed - en kvikskranke, hvor man fysisk kan møde op og søge om et hjælpemiddel. I kvikskrankerne kan du søge, få bevilliget samt få udleveret et hjælpemiddel inden for samme dag. Og som udgangspunkt kan du selv tage hjælpemidlet med dig hjem. Men der er nogen gange også mulighed for at kommunen leverer det hos dig inden for nogle dage.

De hjælpemidler du kan søge om og få bevilliget i kvikskranken er hjælpemidler som badebænke, rollatorer og transportkørestole samt småhjælpemidler som gribetænger og strømpepåtagere.

I kvikskrankerne kan du samtidig få instruktion i brug af det hjælpemiddel, du har fået udleveret.

 

Personlige hjælpemidler

Personlige hjælpemidler, også kaldet kropsbårne hjælpemidler, er blandet andet hjælpemidler til diabetes, stomi, bandager, skinner, parykker, kompressionsstrømper og ortopædisk fodtøj.

Mange af de personlige hjælpemidler kræver personlig tilpasning inden de kan tages i brug, hvor andre kan du blot bestille direkte hos leverandøren og få leveret på hjemadressen.

Personlige hjælpemidler har som regel brug for at blive udskiftet, når det gamle hjælpemiddel er slidt op. Udskiftning kan enten være som en løbende bevillig med fastsatte intervaller, eksempelvis at du 1 gang om året kan få nye støttestrømper eller du hver 18. måned kan få et par nye ortopædiske sko, eller det kan være en individuel konkret vurdering fra gang til gang.

Du finder ansøgningen til personlige hjælpemidler samme sted som ovenfor nævnt.

 

Boligændringer

Har du en varig nedsat funktionsevne, kan du søge om hjælp til at få lavet ændringer i din bolig, så den kommer til at passe bedre til dig og dine behov. Man beruger begrebet boligændring, når det involverer bygningsmæssige ændringer eller når hjælpemidlet skal fastmonteres så det bliver mur-og nagelfast.

Mindre boligændringer kan fx være:

  • At få fjernet dørtrin
  • At få sat en fast rampe op
  • At få en automatisk døråbner

Større boligændringer kan være alt fra ombygninger til at få opsat eksempelvis en løfteplatform også kaldet en kørestolslift.

Du kan få tilskud fra kommunen til ændringer i din bolig uanset om du ejer boligen eller bor til leje, og retten til frit valg gælder også ved boligændringer. Retten til frit valg glæder dog kun valg af materialer og håndværkere og ikke til, hvad der skal udføres.

Bor du til leje, skal du være opmærksom på, at du skal have tilladelse af udlejer til at få lavet boligændringer. Bor du i en andelsbolig, kan der være behov for at tjekke vedtægterne inden boligændringen sættes i værk.

 

Søg om handicapbil

At søge om støtte til at købe en handicapbil samt at få støtten bevilliget kan ofte være en ganske kompliceret proces. Derfor kan det være klogt allerede i ansøgningsfasen at søge råd og vejledning hos dem, der har erfaring med processen fx, dem der sælger og indretter handicapbiler. Men også forskellige patientforeninger og DUKH (Den uvildige konsulentordning på handicapområdet) tilbyder gratis rådgivning i forbindelse med ansøgning om støtte til handicapbil.

 

Hvad er forskellen på forbrugsgoder og hjælpemidler?

Forbrugsgoder er kort fortalt produkter, som forhandles bredt i detailhandlen, og som anvendes udbredt i befolkningen. Og de er modsat hjælpemidler fremstillet med det specifikke formål at afhjælpe en nedsat funktionsevne.

Du kan godt søge om tilskud til forbrugsgoder, men kravet er at forbrugsgodet i væsentlig grad kan afhjælpe dig i din dagligdag, og din udgift skal overstige 500 kr.

Du kan ikke søge tilskud til forbrugsgoder, der normalvis indgår i sædvanligt indbo som et tv, en telefon eller en almindelig seng.

Får du bevilliget tilskud til et forbrugsgode, skal du selv indkøbe hjælpemidler, beløbet du får bevilliget er 50% af prisen for et almindeligt standardprodukt. Er det et dyrere produkt end standardproduktet du har behov for, kan du ved et dokumenteret behov, få dækket merudgiften af kommunen.

Der gælder særlige regler, hvis det forbrugsgode du søger, udelukkende har til formål at afhjælpe dig pga. af et handicap. Kontakt din kommune.

 

Hvad sker der når ansøgningen om et hjælpemiddel er sendt?

Når du har sendt din ansøgning om et hjælpemiddel og den er modtaget i kommunen, skal det først vurderes, om du har medsendt tilstrækkelige oplysninger til, at der kan træffes en afgørelse. Mangler der oplysninger i ansøgningen, indhenter kommunen dem selv via din egen læge, speciallæger, hospital etc. I nogle tilfælde aflægger visitator fra kommunen hjemmebesøg inden en afgørelse træffes.

Imødekommes din ansøgning, vil du modtage en bevilling fra kommunen, og du er klar til at modtage hjælpemidlet eller benytte dig af fritvalgsordningen.

 

Fritvalgsordning for hjælpemidler?

Formålet med fritvalgsordningen for hjælpemidler er, at du som borger med nedsat funktionsevne har frit valg af hjælpemidler. Ordningen giver dig ret til selv, at vælge leverandør af det eller de hjælpemidler, du bliver bevilliget. Og mod betaling af prisdifferencen, kan du vælge et dyrere hjælpemiddel end det kommunen bevilliger dig.

Fritvalgsordningen giver dig flere og bedre valgmuligheder. Et tænkt eksempel kunne være: du har behov for en letvægtsrollator og den model kommunen kan stille til rådighed, er en Gemino 20 rollator, der vejer 7,1 kg. Du vil hellere have en byARCE rollator, da den vejer mindre og du synes den er smartere. Så kan du benytte fritvalgsordningen og dermed selv beslutte, at det er byARCE rollatoren, du vil have. Prisdifferencen på de to modeller betaler du selv.

Endvidere skal du selv indkøbe rollatoren og efterfølgende vil kommunen refundere deres andel af beløbet. Det beløb du får refunderet, svarer til det beløb, kommunen selv betaler i dette eksempel for en Gemino 20, som er den model letvægtsrollator kommunen har leverandøraftale på.

Er det hjælpemiddel, du får bevilliget ét som kommunen, ikke har en leverandøraftale på, vil du få refunderet et beløb svarende til prisen på bedst egnede og billigste hjælpemiddel af samme art.

Du kan ikke benytte fritvalgsordningen, hvis kommunen kan stille et fuldstændig identisk hjælpemiddel til rådighed. Dvs. har kommunen en byARCE rollator stående, blot i en anden farve end den du kunne tænke dig, vil du få den stillet til rådighed.

 

Har du stadig spørgsmål til ansøgning og bevilling af hjælpemidler, kan du altid kontakte din kommune.