Helbred og velvære

Læs om hjælpemidler, udstyr og apparater til forebyggelse, behandling og velvære i eget hjem. 

I kategorien hjemmetest- og behandling  kan du læse om de former for behandling, som man kan modtage i hjemmet i stedet for på hospitalet eller hos en autoriseret behandler. Du kan blandt andet læse om behandling med kompressionsbehandling, lysterapi og CPAP-behandling, hvor du med de rette hjælpemidler selv kan klare behandlingen derhjemme.

I kategorien finder du også oplysninger om forskellige undersøgelser, du kan foretage hjemme som kontrol eller forebyggelse. Her kan du også finde apparater til måling af blodtryk, blodsukker og lignende.

 

Undersøgelse og behandling i eget hjem

I de senere år er der kommet et voksende fokus på at man skal kunne klare undersøgelser og behandlinger, som ellers skulle foretages på hospitalet, i hjemmet. Måske har du været indlagt på E-hospitalet eller anden form for hjemmehospital, hvor du har skulle undersøge dig selv med eksempelvis måling af blodtryk eller iltmætning i blodet og efterfølgende haft en konsultation med en læge eller plejepersonale over en videoforbindelse. Mange er glade for denne omstilling og føler større kontrol over eget helbred ved at kunne foretage undersøgelser og simple behandlinger hjemme i egne trygge rammer. Men det kan også stille krav til dit hjem, og du kan opleve at have behov for nye eller andre hjælpemidler til at lette hverdagen som ”patient i hjemmet”. Det kan også være at du bliver glad for at kunne undersøge dit blodtryk eller vejrtrækning dagligt derhjemme, og derfor ønsker at købe dit eget apparatur til dette.

Udover at du kan opleve at skulle undersøge dig selv i hjemmet, kan du også komme ud for at skulle foretage simple behandlinger hjemme. Dette er særligt aktuelt, hvis du har en kronisk sygdom. Eksempelvis kan du have behov for CPAP ved søvnapnø, ilt- eller NIV-behandling ved KOL eller måske skal du selv administrere intravenøs medicin. Det kan også være, at du er udskrevet efter en operation, hvor du har et forbigående behov for et ganghjælpemiddel, kompressionsbehandling eller lignende. Fælles for alle former for hjemmebehandling er, at det stiller krav til dig og dit hjem. Det handler om at finde sin egen vej til at gøre denne nye hverdag med ændrede behov så let som muligt, og på rehaps.dk finder du mange hjælpemidler som kan gøre livet med hjemmebehandling nemmere.

 

Helbred og sundhed

Helbred og sundhed er to sider af samme sag og alligevel ikke, for sundhed handler om mere end et godt fysisk helbred. Sundhed handler ikke kun om at være fri for sygdom, men også om mental trivsel og velvære.

Ting der påvirker din sundhed og dit helbred i hverdagen er eksempelvis:

 • At du får drukket væske nok i løbet af dagen
 • At du får sund og næringsrigtig mad
 • At du har kontakt til andre mennesker
 • At du er fysisk aktiv og får bevæget dig dagligt
 • At du har mulighed for god personlig hygiejne
 • At du får en god nattesøvn

 

Hjælpemidler kan være en del af løsningen, hvis én eller flere af ovennævnte ting er en udfordring for dig.

 

Drik væske nok

Når vi bliver tørstige, er det koppens signal til, at den har behov for at få tilført væske. Men ikke alle føler trøst i en grad, der gør dem opmærksomme på, at de skal indtage væske. Dette gælder næsten os alle, når vi kommer op i alderen, da ældre typisk ikke føler tørst.

Føler man ikke tørst, kan der være brug for hjælp til at få indtaget den anbefalede mængde på 1½ til 2 liter væske dagligt.

En hjælp til at sætte sit væskeindtag i system, kan være ganske enkel; Afmål 1½ liter væske fordelt i passende mængder i flere glas og kopper, og lav så en regel for dig selv om, at halvdelen skal være drukket til frokost og resten skal være drukket i passende tid før, du går i seng for at forebygge, at du skal op på toilettet i løbet af natten.

Har du brug for lidt mere hjælp for at være sikker på, at du får drukket nok, findes der hjælpemidler til formålet. Hjælpemidler som ved hjælp af tale, lys og lyd understøtter din indtagelse af væske.

Der findes kopper som med en indtalt besked, fx af et familiemedlem, gør opmærksom på, at det er tid til at tage en tår af koppen. Vil du hellere drikke af dine vanlige kopper og glas, findes der elektronik, som kan påsættes og som blinker, når det er tid til at drikke. Er du fortrolig med brug af apps, findes der flere forskellige ”drikke” apps, som løbende sender notifikationer til din smartphone om, at det er tid til at drikke.

Når der er brug for at sætte indtag af væske i system, og man anvender hjælpemidler til dette, er det samtidig vigtigt at få afmålt mængden af væske, man hælder i glas og kopper. Her kan du eksempelvis bruge et decilitermål, når du laver kaffe eller hælder vand op fra en kande.

Et simpelt trick til at kontrollere sin væskebalance er at være opmærksom på sin urin. Er den mørk og koncentreret er det tegn på, at du har indtaget for lidt væske, hvorimod en lys og vandig urin er tegn på, at din væskebalance er god. Symptomerne på væskemangel er træthed, hovedpine, svimmelhed og forvirring.

I væskeregnskabet indgår alt, du drikker, med undtagelsen af alkohol.

 

Sund kost

Sund og varieret kost er et vigtigt bidrag til at føle velvære og have energi i hverdagen. Det er gennem den mad, vi spiser, at kroppen får tilført energi og næringsstoffer. Og så handler det om ikke at være for tung eller for let!

I alle kommuner findes madserviceordninger, som man kan blive bevilliget til. En madserviceordning kan være en midlertidig ordning, eksempelvis hvis du efter et længere sygdomsforløb er svækket og ikke selv er i stand til at få lavet mad. Men det kan også være en permanent ordning, hvis du på grund af sygdom eller handicap ikke har mulighed for selv at tilberede din mad.

Når du bliver du visiteret til en madserviceordning, har du typisk mulighed for at vælge én madleverandør ud af flere, så dine ønsker til typen af mad kan matches bedst muligt.

Hvis du er berettiget, kan du gennem kommunen ligeledes få bevilliget praktisk hjælp til madlavning. Det betyder, at der dagligt kommer en hjælper og laver din mad eller hjælper dig med at få maden lavet.

Er du ikke berettiget til at få bevilliget madservice via kommunen, findes der private ordninger, hvor restauranter, caféer og lign. leverer et eller flere daglige måltider på din hjemadresse efter aftale.

 

Hjælpemidler i husholdningen kan gøre det muligt for dig at varetage funktioner, som ikke er muligt uden hjælpemidler. Det kan eksempelvis være redskaber, der gør det muligt at udføre handlinger, som normalvis kræver to hænder, med blot én enkelt hånd. Det kan være hjælp til at fastholde en dåse eller lignende, så du kan åbne låget, og det kan være et skærebræt, som holder brødet fast og har en skærerille, der gør, at du med brug af kun en hånd, selv kan skære brød.

Når det kommer til at spise, findes der også et bredt udvalg af hjælpemidler, som kan afhjælpe forskellige vanskeligheder i spisesituationen, eksempelvis skeer der kan udligne rysten på hænderne og dermed sikre at skeen kan føres sikkert til munden uden at spilde.

 

Socialt samvær og meningsfulde aktiviteter

Når man ønsker social kontakt med andre uden at kunne få det, taler man om ensomhed.

Der kan være mange årsager til, at man bliver ensom, og det kan handle om både indre og ydre faktorer.

Af ydre faktorer er større livsforandringer noget af det, som kan føre til ensomhed. Det kan være, at man har miste en mangeårig ægtefælle, eller at ægtefællen er alvorlig syg. Men også overgang fra arbejdsliv til pension eller dårligt helbred med tab af funktionsevner kan føre til ensomhed.

Ensomhed har store konsekvenser for ens samlede helbredstilstand, hvorfor det er vigtigt at man selv eller med hjælp udefra, eksempelvis fra kommunen, får brudt ensomheden.

Både i kommunalt og privat regi findes der mange tilbud om socialt samvær uanset alder, eksempelvis gennem træning og motion, kreative aktiviteter, fællesspisning og meget andet.

Rollatorer og elscootere til at kunne komme omkring på egen hånd og brugervenlige telefoner til at holde kontakten til venner og familie er blot nogle af de mange muligheder, der er for at finde et hjælpemiddel, som kan støtte dig i at have kontakt til andre mennesker.

 

Søvn og helbred hænger sammen

Dårlig søvn er en trussel mod helbredet!

Sover du dårligt i en kortere periode, har det ingen betydning, det er først når dårlig og manglende søvn, har stået på i flere måneder, at det har betydning for helbredet.

God og tilstrækkelig søvn er nødvendigt for, at kroppen kan restituere sig fra dag til dag.

For lidt og dårlig søvn gør os irritable, og vores energiniveau falder. Derudover vil dårlig og manglende søvn forringe hukommelsen, påvirke koncentrations- og reaktionsevne samt øge risikoen for visse sygdomme som diabetes type 2 og hjerte-kar-sygdomme.

Der kan være mange årsager til, at man oplever dårlig søvn. Ydre påvirkninger som blåt lys fra telefon og computerskærme påvirker søvnen, og det samme gør støj. Medvirkende faktorer til dårlig søvn er også alder og kronisk sygdom.

 

Gode råd til forebyggelse af dårlig søvn:

 • Undgå lys fra skærme før sengetid, det gælder også tv’et
 • Undgå energi- og fedtholdig mad og alkohol inden sengetid
 • Vær fysisk aktiv i løbet af dagen – men ikke lige inden sengetid
 • Sørg for et mørkt og veltempereret soveværelse
 • Undgå koffein før sengetid

 

Her på rehaps.dk finder du diverse hjælpemidler, som kan være med til at sikre dig god en søvn. Er det snorken, som holder dig og din evt. partner vågne om natten, er der ofte hjælp af hente med en anden hovedpude. Det kan være en hoved/nakkepude til at støtte hovedet, men det kan også være en bodypude til at støtte af det meste af kroppen, og som hjælper dig til at forblive i sideliggende sovestilling, hvilket reducerer snorken.

Senge med mange indstillinger er et hjælpemiddel, der kan give dig en god og behagelig sovestilling, som gør, at du ikke vågner utilsigtet i nattens løb. Det samme gør sig gældende for madrasser, som findes i mange afskygninger og med egenskaber, der aflaster og støtter kroppen. Smertelindring med en madras, der støtter og aflaster kroppen, kan i mange tilfælde være nok til at forbedre søvnen.

Sansestimulerende hjælpemidler kan i mange tilfælde være med til at få kroppen til at falde til ro og gør det lettere at falde i søvn.

rehaps.dk finder du et bredt udvalg af hjælpemidler opdelt i kategorier, der gør det nemt og tilgængeligt at finde frem til de forskellige typer hjælpemidler.

 

Få nemt et overblik over en hel kategoris varer.

Du kan, om det er en over- eller underkategori, hurtigt og med ét tryk på den ønskede kategori få et overbliksbillede af alle hjælpemidler i kategorien.

Overbliksbilleder giver mulighed for hurtigt at se, om der på rehaps.dk findes det hjælpemiddel, du søger, og du kan nemt og hurtigt sammenligne priser.

Alternativet til at søge i kategorierne er at søge et produkt frem ved at indtaste betegnelsen eller produktnavnet på det hjælpemiddel, du søger, øverst på siden i søgeboksen.

Uanset om det er ordet for en produktgruppe eller det er producentens navn på produktet du skriver i søgeboksen, eksempelvis elektronisk kalender eller ”DoMyDay”, får du vist en liste med billeder af alle de aktive annoncer, hvor ordet, du har skrevet, indgår i annoncens overskrift eller annoncetekst.